logo
Call us

CALL US !+977 1 4700289, 4700290

page-banner

Executive Committee

Executive Committee of TDSCCL

Executive Committee

Bheshraj Pokharel
Bheshraj Pokharel
President
Balaram Khadka
Balaram Khadka
Vice-President

 
 
 
 
 
 
Sundar Balami
Secretary
team icon

 

 

 


 
 
Pradip kumar Sharma pyakurel
Treasurer
team icon

 


Balkrishna Kandel
Balkrishna Kandel
Member
team icon

 


     Pampha Bhattarai
Pampha Bhattarai Dhamala
Member

         Ramesh Tripathi
              member
team icon